Internacionalni univerzitet u Sarajevu pruža novu priliku za osvajanje stipendije

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je visokoobrazovna institucija koja nudi kvalitetno obrazovanje domaćim i stranim studentima na tri ciklusa studija. Tokom proteklih godina, univerzitet se inzenzivno razvijao i jedan je od prvih u BiH koji je prilagodio svoju nastavu evropskim standardima. Ustaljena praksa je da IUS svake godine organizuje najveće testiranje za stipendije u državi, te svim maturantima pruži jednaku priliku za ostvarivanje stipendije za studij na ovom univerzitetu. „Fondacija za razvoj obrazovanja” Sarajevo, kao osnivač IUS-a, svake godine obezbijedi veliki broj stipendija za sve zainteresovane maturante.

Prvo ovogodišnje testiranje je održano 29. marta, a izlazni rezultati su još jedanput pokazali da su mladi u BiH svjesni prilika i uslova koje ova ustanova pruža svojim studentima.

Zbog velikog interesa za studiranjem na jednom od 21 studijskog programa, te ogromnog broja prijava za prvo testiranje, uprava IUS-a je odlučila pružiti drugu priliku svim maturantima koji nisu bili u mogućnosti pristupiti prvom testu. Novo testiranje je odlična prilika za studente da demonstriraju svoje znanje i dobiju priliku da steknu odgovarajuću stipendiju / popust za studiranje na IUS-u. Testiranje nije samo šansa za dobijanje stipendija; to je i prilika da učenici pokažu svoje vještine i sposobnosti. Ispit se sastoji od pitanja iz općeg znanja i matematike, a stipendije se dodjeljuju kandidatima na osnovu postignutih rezultata. Najniža stipendija koja se može dobiti je 40%, a najviša 100% od ukupne godišnje školarine.

Prema novim pravilima o stipendijama, stipendije se dodjeljuju na period od 5 godina. Ako student ne diplomira tokom ovog perioda, stipendija se fiksira na 50%, bez obzira na početnu stipendiju. Izbor studijskog programa prilikom prijave za stipendiju je konačan. Svaka naknadna promjena može ili ne mora biti podložna promjeni iznosa stipendije. Samo korisnici punih (100%) stipendija su obavezni da održe akademski uspjeh na određenom nivou i oslobođeni su školarina u Pripremnoj školi engleskog jezika za prvu godinu. Korisnici drugih stipendija podliježu plaćanju školarine za Školu engleskog jezika.

Nova prilika za sve maturante srednjih škola za stipendije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) je u četvrtak, 30. maja 2019. godine, sa početkom u 14 sati, a pravo na pristup drugom testiranju imaju oni studenti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

• da su građani BiH ili neke od zemalja u regionu

• da su učenici završne godine četverogodišnje srednje škole

• da nisu prethodno učestvovali na IUS testiranju

• prilikom polaganja ispita moraju imati identifikacioni dokument sa fotografijom (lična karta, vozačka dozvola, pasoš).

Registracija je obavezna i obavlja se na stipendija.ius.edu.ba.

Vidimo se 30. maja 2019.

Top