Informacija o rezultatima testiranja za stipendije
 

Informacija o rezultatima testiranja za stipendije

Poštovani učenici,

Ovim putem Vas želimo informirati da će Vaši rezultati testiranja za stipendiju biti dostavljeni poštom, putem e-maila i SMS-a. Učenici koji ne dobiju informaciju o rezultatima testiranja, na jedan od gore navedenih načina, mogu se obratiti Studentskoj službi Univerziteta.

Kontakt osoba

Emina Hadžibegović

Tel:+387 33 957 175

E-mail: ehadzibegovic@ius.edu.ba

S poštovanjem,

Rektorat IUS-a

Top