Indira Hasanović na Erasmus+ administrativnoj razmjeni u Turskoj

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ima izuzetnu saradnju sa Istanbul Commerce University (İstanbul Ticaret Üniversitesi), s kojim ima potpisan međuinstitucionalni Erasmus+ ugovor o mobilnosti studenata, akademskog i administrativnog osoblja. U okviru K107 projekta mobilnosti u kojem IUS učestvuje kao partnerski univerzitet, u prethodnoj akademskoj godini ostvareno je 13 razmjena između ova dva univerziteta.

Vrlo značajan segment ove saradnje je stručna edukacija za administraciju IUS-a, koja se već godinu dana aktivno implementira kroz ovaj projekat. Cilj administrativne razmjene je da se uposlenici IUS-a povežu sa kolegama iz relevantnih službi ovog univerziteta, te međusobno razmijene dosadašnja iskustva i steknu korisnu praksu.

Menadžerica Studentskog centra IUS-a, Indira Hasanović, jedna je od uposlenika IUS-a koja je dobila priliku da boravi 5 dana na stručnom usavršavanju na ovom uglednom turskom univerzitetu, kojeg je osnovala Istanbulska trgovačka komora.

“Bila mi je izuzeta čast predstaviti moj univerzitet i dobiti priliku za usavršavanje i na međunarodnom nivou”, rekla je Indira.

U Istanbulu su Indiru Hasanović ugostili doc. dr. Olcay Semieoglu, šefica Ureda za međunarodne odnose Istanbul Commerce University, njen asistent gosp. Serdar Çöp, te drugi saradnici.

Ova Erasmus+ administrativna razmjena realizovana je uz koordinaciju Ureda za međunarodnu saradnju IUS-a.

Top