IUS Received Grant from Council of Ministers of BiH for Horizon 2020 project “Gender Equality in Higher Education in BiH”
 

Grant Vijeća ministara BiH za pripremu projekta Horizon 2020 "Rodna ravnopravnost u visokom obrazovanju u BiH"

Internacionalni Univerzitet u Sarajevu dobio je još jedan grant u okviru projekta Horizon 2020 od strane Vijeća Ministara BiH za period 2017-2018. godine.

Naime, plan “Ravnopravnost spolova u visokom obrazovanju” projekata Horizon 2020 koji se implementira na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS), prvi je te vrste u regionu. Koordinatorica projekta dr. Jasminka Hasić Telalović odlučila je da i na ostalim, javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini predstavi ovaj plan koji se trenutno sprovodi na IUS-u kroz prijavu za grant Vijeća ministara BiH.

Dobiveni grant će pomoći u promociji IUS-a kao lidera u sprovođenju politika ravnopravnosti spolova u visokom obrazovanju, kroz različite radionice i predavanja.

Top