Gdin. Hamza Yavuz i gđa. Hayriye Kosova u posjeti IUS-u

U četvrtak, 8. septembra 2016. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, prorektor doc. dr. Muhammed Ali  je u svom kabinetu primio gospodina Hamzu Yavuza, predsjednik Udruženja Bošnjaci Izmir, i gospođu Hayriye Kosovu, predstavnicu Balkanskog kulturnog centra Bursa.

Gospodin Yavuz i gospođa Kosovo su razmjenili iskustva sa prorektorom prof. dr. Muhammedom Alijem. Doc. dr. Ali je upoznao prisutne o aktivnostima Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, predstavio buduće planove Univerziteta kao i misiju i viziju ove institucije. Nadamo se da će ove tri institucije, Internacionalni univerzitet u Sarajevu, Udruženje Bošnjaci Izmir i Balkanski kulturni centar Bursa, početi sa saradnjom u daljim projektima ili u nekom drugom vidu podrške. 

Top