Fantastičan uspjeh bh. istraživača na konkursu ROADEF/EURO 2012

Na 25. Evropskom konkursu o operacionim istraživanjima (ROADEF/EURO 2012) održanom od 8. do 11. jula 2012. u Vilniusu (Litva), dr Haris Gavranović, vanredni profesor na Fakultetu prirodnih i tehničkih nauka, Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i mr. Mirsad Buljubašić, sa Univerziteta u Sarajevu, osvojili su dvije nagrade u kategorijama: Senior (apsolutna kategorija) i Open source kategorija.

Ove nagrade imaju poseban značaj imajući u vidu da su učesnici ovog konkursa najpriznatiji svjetski istraživači u naučnoj disciplini operacionih istraživanja.

Algoritam koji je osmislio bosanskohercegovački tim ostvario je najbolje rezultate u konkurenciji od 83 ekipe, iz više od 33 zemlje iz cijelog svijeta, koje su na ovom prestižnom konkursu bile registrovane.

Bosanskohercegovački istraživači primili su nagradu i stimulans u iznosu od 15.000 eura, koji su im uručeni na završnoj večeri konkursa EURO 2012 održanoj u Litvanskoj operi, u prisustvu oko 2.000 istraživača.

Zahvaljujući uspjehu u prethodnih sedam konkursa: ROADEF '99, ROADEF 2001, ROADEF 2003, ROADEF 2005, ROADEF 2007, ROADEF 2009 i ROADEF 2010, Francusko društvo za operaciono istraživanje (ROADEF) organizovalo je, u saradnji s Evropskim društvom za operaciono istraživanje (EURO) i kompanijom Google, konkurs ROADEF/EURO 2012, koji je posvećen problemima preraspodjele procesa na mašinama, kao i unapređenju iskorištenja kapaciteta mašina.

Cilj ovog istraživačkog konkursa je višestruk. Prije svega, konkurs omogućava industrijskim proizvođačima da bolje razumiju najnovija zbivanja u području operacionih istraživanja, a s druge strane, mladim naučnicima, omogućava suočavanje sa složenim problemima, zahtjevima i izazovima koje oni često nalaze u industrijskom okruženju. Ovaj konkurs doprinosi uspostavi trajnog partnerstva između proizvođača i mladih naučnika u budućim velikim industrijskim projektima koji zahtijevaju, kako stručnost i visoku naučnu sposobnost, tako i poznavanje poslovne stvarnosti, trendova i potreba koje industrijski sektor u savremenom svijetu ima.

Učešće na ovom konkursu omogućava da se iskusni istraživači na najbolji mogući način predstave naučnoj, ali i široj svjetskoj javnosti, te da krajnje transparentno pokažu svoj naučni rad i inovacije. Krajnji cilj je da istraživači primijene svoje stečeno znanje i iskustvo u praksi, što u konačnici znači – uspostavu čvršćeg partnerstva nauke s industrijom.

Konkurs ROADEF/EURO 2012 otvoren je za sve, naročito za mlade istraživače, dok ne uključuje ljude koji su profesionalno zaposleni i imaju direktne veze sa industrijskim partnerima.

Ovaj izuzetan uspjeh bh. istraživača još jednom potvrđuje da znanje, rad, ambicije i želje za uspjehom, neizostavno budu prepoznati, kao i da svaki uloženi trud u naučne svrhe, na kraju dobije i svoju društvenu valorizaciju.

Inače, istraživači sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Sarajevu zauzimaju posebno mjesto na polju naučnih istraživanja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu.

Napominjemo da je dr. Haris Gavranović osvojio istu nagradu u kategoriji juniora na konkursu u Kanadi, održanom 2001. godine.

Top