Erasmus+ prakse za mlade poduzetnike

U protekle dvije godine, Ured za međunarodnu saradnju (IRO) organizirao je međunarodne studentske prakse. Više studenata iz Francuske, Španije, SAD-a i Turske prijavljivalo se za mjesečne ili duže prakse na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu (IUS), gdje su mogli sticati nove vještine i stručno iskustvo. Šta više, IRO Ured je dio studenata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu poslao na obuku preko programa Erasmus+. Jedne od njih su i studentice druge godine Ajša Bunjo i Emina Jusufbašić koje su krenule u svoju avanturu međunarodne prakse u Ankari.

U sklopu programa Erasmus+, naše mlade obećavajuće poduzetnice radile su za "Asocijaciju inicijativa mladih za sport, omladinu i sportske klubove"  (“Genç Girişim Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği”) gdje su stekle nove vještine, znanje i iskustvo na polju poduzetništva. Zadatke koje su imali su bili vezani za razvoj projekata i sportske aktivnosti u lokalnim zajednicama sa fokusom na mlade. Kao što je zapazila. Ajša Bunjo zapazila je da joj je ovih pet mjeseci pomoglo razviti, unaprijediti i steći vještine potrebne za planiranje, izradu i promoviranje projekata koje se odnose na omladinu i lokalni razvoj, učešće ranjivih grupacija u sportskim aktivnostima i uspostavljanju kapaciteta za umrežavanje u saradnji sa lokalnom zajednicom.

Bez ikakve sumnje program Erasmus+ prakse za mlade poduzetnike pružio je našim studentima vrijedna znanja, vještine, i obuku u stvarnom okruženju koje mogu iskoristiti da pokrenu svoje poslove ili da upravljaju postojećom firmom ili organizacijom u svojoj zemlji. Osim toga, oni također ubiraju korist od međunarodne saradnje koja može otvoriti vrata saradnje sa poslovnim partnerima u Turskoj i drugim zemljama. Ova praksa je bila uz to i prilika za ove dvije studentice da putuju i posjete druge zemlje.

Top