Ekspert Bolonjskog procesa, prof. dr. Metin Toprak, angažovan na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu je intenzivirao svoje aktivnosti u cilju: poboljšanja kvaliteta obrazovanja, unapređenja ljudskih resursa, postizanja efikasnije unutrašnje organizacije i modernije strukture Univerziteta, te njegov dalji razvoj u okviru Bolonjskog procesa.

U sklopu navedenog razvojnog procesa vrši se i osnaživanje nastavnog kadra IUS-a, tako da je pod rukovodstvom novoimenovanog rektora, prof. dr. Yucel Oğurlua, angažovan prof. dr. Metin Toprak, ugledni profesor sa Istanbul univerziteta.

Radi se o vrsnom ekspertu iz oblasti ekonomije, šefu Odsjeka za industrijsku i tehnološku ekonomiju pri Istanbul univerzitetu, koji je, ujedno, i član turskog nacionalnog tima za sprovodenje Bolonjskog procesa pri Turskom vijeću za visoko obrazovanje (YÖK) i šef turske radne grupe pri Nacionalnom kvalifikacijskom okviru za visoko obrazovanje u Turskoj.

Profesor Toprak će, osim predavanja na stručnim predmetima iz oblasti ekonomije na Fakultetu menadžmenta i jave uprave IUS-a, biti angažovan i za operativne aktivnosti poboljšanje kvaliteta obrazovanja na IUS-u, te poslovima dosljedne primjene Bolonjskog procesa, uključiv i saradnju sa relevantinim bh. i stranim obrazovnim institucijama, kao i drugim srodnim organizacijama (zavodi, agencije, škole i dr.).

U cilju što brže sprovedbe planiranih zadataka i efikasnije realizacije zacrtanog plana, na IUS-u je oformljen tim eksperata, sastavljen od profesora i uposlenika IUS-a (European Common Higher Education Area Evaluation Committee), na čelu sa profesorom Toprakom, koji će u narednom periodu intenzivno raditi na tom polju.

U timu eksperata još se nalaze: prof. dr. Harry Miller, doc. Kenan Zekić, doc. dr. Muhidin Mulalić, doc. dr. Haris Memić i gosp. Enes Dedić, stručnjak iz Kancelarije za osiguranje kvaliteta u obrazovanju IUS-a (Quality Assurance Office Manager).

Prvi sastanak pomenute radne grupe održan je u utorak, 1. oktobra 2013. godine u prostorijama IUS-a, gdje se razgovaralo o trenutnoj situaciji sprovedbe Bolonjskog procesa u BiH, gdje se u njegovom prelaznom periodu nalazi i IUS. Razmatralo se i o prisutnim preprekama za uspješnu sprovedbu toga procesa, mogućim rješenjima, te aktuelnim trendovima Evropskog prostora visokog obrazovanja.

Imajući u vidu činjenicu da je dr. Toprak ostvario stalni angažman na IUS-u, u menadžmentu IUS-a su izrazili svoje zadovoljstvo što je ovaj Univerzitet dobio jedinstvenu priliku za angažman tako renomiranog stručnjaka, te izrazio nadu da će njegov rad rezultirati inovativnim pristupima, održivim projektima, te konkretnim ulaganjima u obrazovanje u Bosni i Hercegovini.

PR služba IUS-a je iskoristila priliku prisustva profesora Topraka na IUS-u da organizuje razgovor sa njim o aktuelnim pitanjima, kao i njegovoj viziji IUS-a, obrazovanja u Turskoj, BiH, te mogućim zajedničkim projektima na polju obrazovanja između ove dvije zemlje.

Top