Edukacijski seminar o minskim poljima za studente

U organizaciji gospodina Mustafe Celika, menadžera Odjela za društvene, kulturne, zdravstevene i sportske aktivnosti, gospodin Saša Obradović iz bosansko-hercegovačkog centra za razminiravanje (BHMAC) je održao edukacijsko predavanje o minskim poljima za studente IUS-a. Seminar je održan u petak, 21. maja 2010. godine u amfiteatru IUS-a, na prizemlju. BHMAC je državno tijelo odgovorno za koordinaciju protuminskog djelovanja. Sastoji se od 36 akreditiranih deminerskih organizacija i oko 3000 obučenih deminera.

Kao što je gospodin Obradović naveo na početku, cilj BHMAC-a je očistiti Bosnu i Hercegovinu od mina do 2019. godine. Trenutno u našoj zemlji postoji oko 1560 kvadratnih metara površine za koju se sumlja da je pod minama, i gospodin Obradović je studentima dao mape koje pokazuju situaciju sa minama.

Seminar se pokazao kao dobra prilika za srane i domaće studente da se upoznaju sa problematikom mina u BiH i da izbjegnu područja na kojima se mogu naći mine.

Top