Dvojna diploma IUS i ITU

Predsjednik naše Fondacije Hasan Topaloğlu, Predsjednik Upravnog odbora Prof. dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, član Fondacije Şaban Erden, v.d. Dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka Prof. Dr. Sehabettin Taha İmeci, sekretar Fakulteta pravnik Jahja Imamović i koordinator IUS za Tursku Yunus Tansarıkaya posjetili su rektora Tehničkog univerziteta u Istanbulu (ITU) prof. dr. Mehmeda Karacu u njegovom uredu. 

U ovoj uzvratnoj posjeti delegacije IUS-a rektoru ITU-a, ponovo je bilo razgovora o tema iz sastanka u Sarajevu i procedurama za projekte kao što su zajednički programi koji se trebaju implementirati između dva univerziteta, razmjeni studentata i upisu studenata u Školu engleskog jezika IUS. 

Tokom sastanka je bilo govora o generalnoj strukturi, funkcionalnosti, aplikabilnosti i strategijama projekata, te je dogovoreno da svi projekti počnu čim prije.  

Nakon prezentacije univerziteta domaćina, Predsjednik Fondacije i Upravnog odbora izložio je detaljne informacije o mogućnosti izvođenja i strategijama ovih projekata, a Sekretar IUS-a pojasnio je zakonske procese u vezi ovih projekata. 

Nakon sastanka usljedio je razgledanje kampusa ITU. 

 

 

 

Top