Druga radionica o turskim univerzitetima na Balkanu: Savladavanje izazova i sklapanje saveza

Second Workshop on Turkish Universities in the Balkans

U četvrtak 2. novembra 2023. godine, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je bio domaćin Druge radionice o turskim univerzitetima na Balkanu, a počasni gost je bio predsjednik Velike narodne skupštine Turske, prof. dr. Numan Kurtulmuş. Osim IUS-a, na radionicama su učestvovali predstavnici Internacionalnog balkanskog univerziteta i Univerziteta New York u Tirani. Radionica je imala za cilj obraditi izazove s kojima se suočavaju turski univerziteti na Balkanu te istražiti rješenja za osiguranje priznavanja i vrijednosti turskih diploma u regiji.

Tokom događaja, prof. Kurtulmuş je istaknuo ključnu ulogu obrazovanja u sprečavanju sukoba i poticanju jedinstva među narodima Balkana. Turski univerziteti u regiji igraju ključnu ulogu u oblikovanju budućnosti lokalne mladeži i poticanju saradnje među narodima.

Jedno od glavnih pitanja koje se razmatralo bili su izazovi vezani uz ekvivalenciju diploma, gdje turske diplome u određenim balkanskim zemljama ponekad nailaze na poteškoće prilikom procesa priznavanja. Ovo pitanje priznavanja utječe na mogućnosti studenata za daljnje obrazovanje i zapošljavanje. Kako bi se riješio ovaj problem, turski univerziteti na Balkanu ulaze u dijalog s Vijećem za visoko obrazovanje Turske (YÖK) kako bi pronašli rješenja i osigurali univerzalno prihvaćanje turskih diploma.

Ovi univerziteti također sklapaju partnerstva koja olakšavaju dijeljenje obrazovnih resursa, stručnosti nastavnog osoblja i metoda podučavanja, što poboljšava kvalitetu obrazovanja i potiče razmjenu znanja. Nadalje, aktivno traže nacionalne i međunarodne akreditacije kako bi stekli globalno priznanje i time otvorili vrata studentima i istraživačima širom svijeta.

Na koncu, turski univerziteti na Balkanu rade na prevladavanju izazova i stvaranju značajnih prilika za akademski rast, kulturnu razmjenu i regionalnu saradnju. S podrškom institucija poput YÖK-a i turske Fondacije Maarif, ti univerziteti značajano doprinose obrazovnom pejzažu na Balkanu te jačaju veze između naroda.

Share