Dr. Orkun Aydın nagrađen za rad na polju šizofrenije i bipolarnog poremećaja

Dr. Orkun Aydın, profesor na odsjeku Psihologije Internacionalnog univerziteta u Sarajevu je kao dio grupe autora (uz: Ayşen Esen Danacı, Aslı Sarandöl, Ömer Aydemir, Tuğba Kocakaş, Fikret Poyraz Çökmüş, Kuzeymen Balıkçı, Ece Onur i İsmail Taştan) dobio nagradu Prof. Dr. Zeliha Tunca Research Incentive Award za treći najbolji projekat. Naziv projekta bio je: "Evaluacija nivoa plazma zonulina kod pacijenata sa šizofrenijom i bipolarnim poremećajem: Poređenje sa zdravom kontrolnom grupom". Događaj je organiziralo Udruženje Litijum (Lityum Derneği) u Turskoj od 15. do 16. septembra 2018. godine.

Studija se bavi istraživanjem bioloških i fizioloških faktora koji doprinose bipolarnom poremećaju i šizofreniji. Rezultati mogu imati veliki uticaj i biti korisni na putu pronalaska i određivanja efekne terapije za ove teške poremećaje. U saradnji sa Univerzitetima Celal Bayar i Uludağ ovo istraživanje se bavi “gorućom” temom savremenih istraživanja na polju psihijatrije.

Nagrada ovog udruženja predstavlja prestiž i čast, te je motivacija da se nastave ulagati napori za nastavak istraživanja ove teme. Ukoliko projekat bude dao očekivane rezultate, rano otkrivanje različitih perioda ovih poremećaja može biti omogućeno objektivnim labaratorijskim mjerenjima. Istraživanje je usmjereno ka ranoj dijagnozi i određivanju terapije kod različitih ozbiljnih mentalnih poremećaja.

Dr. Orkun Aydın je koordinator studijskog programa i šef odsjeka Psihologije na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu. Do sada je objavio preko 30 radova na polju psihijatrije, a svoju akademsku karijeru gradi i kroz saradnju sa univerzitetima u inostranstvu.

Top