Dr. Mehmet Serkan Apaydin održao predavanje o dostignućima u umjetnoj inteligenciji, mašinskom učenju i obradi prirodnog jezika

U ponedeljak, 19. juna 2017. godine doc. dr. Mehmet Serkan Apaydın (Istanbul Şehir University) održao je predavanje na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS).

Tokom predavanja pod nazivom “Dostignuća u umjetnoj inteligenciji, mašinskom učenju i obradi prirodnog jezika” dr. Apaydın je napravio kratki pregled najnovijih i uzbudljvih napredaka u polju umjetne inteligencije i njene primjene u prediktivnoj analitici, razumijevanju jezika, bioinformatici i chat botovima. Ovo je bila veoma dobra prilika za studente i osoblje IUS-a da se uključe u izuzetno zanimljivu granu nauka i da ažuriraju svoje znanje o savremenostima iz relevatnih i svježih izvora.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu maksimalno nastoji koristiti savremene tehnologije i posvećuje puno pažnje na razvoj nauke u ovom polju. Futuristički pristup nauci na IUS-u je ustaljen i postavlja standarde u mnogim aspektima u Bosni i Hercegovini.

Top