Dr. Martine F. Delfos održala predavanje "Komuniciranje sa djecom"

Tokom svog drugog posjeta Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, uvaženi holandski biopsiholog dr. Martine F. Delfos je održala predavanje "Komuniciranje sa djecom" za student Fakulteta umjetnosti i društvenih nauka. Uz trud i organizaciju prof. dr. Senije Tahirović, predavanje je održano 27. oktobra 2010. godine u Sali za konferencije u prizemlju.

Ovaj događaj predstavlja nastavak ranije započetog predavanja o autizmu koje je dr. Delfos održala na IUS-u u maju ove godine. "Sa ovim predavanjem željela sam ući malo dublje u samu temu" kazala je dr. Delfos čija knjiga "Are you listening to me? Communicating with children from four to twelve years old" se trenutno prevodi na bosanski jezik.

Dr. Delfos je, između ostalog, uključena i u Misiju pronalaženja činjenica o autizmu u Bosni i Hercegovini. Studenti pet bosanskohercegovačkih univerziteta, uključujući i četvero sa IUS-a, također učestvuju u ovom istraživanju. Za njih će ovo biti vrijedno iskustvo u radu sa djecom i adolescentima sa autizmom.

Dr. Martine F. Delfos je objavila više od 50 knjiga. Mnoge od njenih knjiga su prevedene na različite jezike. Više informacija o dr. Delfos i njenom radu može se naći na: www.mdelfos.nl

Top