Dr. Joseph J. Kaminski objavio knjigu: "Savremena država sa islamskom vlašću: rekonceptualizacija"

Nedavno, Dr. Joseph J. Kaminski objavio je svoju prvu knjigu pod nazivom: "Savremena država sa islamskom vlašću: rekonceptualizacija" (The Contemporary Islamic Governed State: A Reconceptualization), u sklopu prestižne serije Khaled Abou El Fadl-a izdanja Palgrave Macmillian.  Njegova knjiga nudi jedinstveni normativ rekonceptualizacije islamske vlasti koja je u velikoj mjeri zasnovana na drevnoj grčkoj i srednjovjekovnoj islamskoj misli zajedno sa najsavremenijom empirijskom i teorijskom literaturom društvenih nauka. 

Do sada je knjiga ocijenjena pozitivno i Dr. Kaminski je dao intervju za Ta’seel Commons o svom radu. Planirano je da knjigu recenziraju veliki međunarodni izdavači, kao što su: London School of Economics Review of BooksPolitics and ReligionCritical Muslim, te American Journal of Islamic Social Sciences.  Takođe, u toku su pregovori da prevodi budu objavljeni na arapskom i albanskom jeziku.

Top