Dr. Jasminka Hasić učesnica konferencije u Belfastu: Žene i vođstvo u dinamičnom svijetu

U ponedjeljak i utorak (21. maja i 22. maja 2018. godine) u Sjevernoj Irskoj, UK, na Queen’s univerzitetu u Belfastu održana je 3. međunarodna konferencija pod nazivom: Žene i vođstvo u dinamičnom svijetu.

Na poziv prof. dr. Yvonne Galligan (QUB), organizatorice konferencije a nedavne gostujuće profesorice na IUS-u, prezentaciju na konferenciji je održala i dr. Jasminka Hasić Telalović u Sesiji 2: Žene u društvu, koja je pored toga govorila i o SAGE projektu i njegovoj implementaciji na IUS-u.

Prisutni su imali mogućnost da se bolje upoznaju sa radom IUS-a, kao jedinim liderom u regiji koji implementira Plan jednakopravnosti spolova u sklopu SAGE projekta, koordinatorice dr. Jasminke Hasić.

Publika je uključivala visoko pozicionirane žene i muškarce u visokom obrazovanju, biznisu i državnim institucijama kako iz UK-a i i ko-organizatora University of Massachusetts Lowell, SAD, tako i iz mnogih država Europe. Sljedeće godine ova konferencija se održava u SAD.

“Ovo je lijepa prilika da se razmijene iskustva i problematika u raznim kulturama i sferama koja se tiču većeg uključivanja žena na važnim pozicijama u društvu. Upoznala sam zaista karizmatične liderke i očekujem da ćemo ostvariti vrijednu saradnju u budućnosti radeći na poboljšanju kvaliteta našeg društva. Drago mi je da sam kao predstavnica IUS-a, imala priliku da podijelim iskustva iz ovog dijela Europe.”, izjavila je dr. Jasminka Hasić.

Top