DR. ENA KAZIĆ PRISUSTVOVALA 10. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O RESTORATIVNOJ PRAVDI

10. Međunarodna konferencija o restorativnoj pravdi pod nazivom "Proširenje restorativne imaginacije, restorativna pravda između realnosti i vizija u Evropi i šire” održana je od 14. do 16. juna 2018. godine u Tirani, Albanija. Prisustvovalo je više od 300 stručnjaka iz restorativne (i krivične) pravde iz 47 različitih zemalja. Dr. sci. Ena Kazić, sa Pravnog fakulteta, prisustvovala je ovoj konferenciji i predstavila svoj rad "Primjenljivost restorativne pravde u slučajevima seksualnog nasilja". U radu je pokazala važnost razvijanja restorativne pravde kao jednog od odgovora u sistemu krivičnog pravosuđa na krivična djela danas i dovodi u pitanje mogućnost njegove primjene u slučajevima seksualnih prijestupa koji su, zbog njihovih specifičnih posljedica, vrlo osjetljivi za raditi. Ova konferencija je bila dobra prilika za razmjenu znanja i iskustava u glavnim pitanjima restorativne pravde i otkrivanju njegove dalje perspektive u svijetu.

Top