Dr. Edmund Yik Man Chiang održao predavanje na IUS-u

U četvrtak, 13. jula 2017. godine prof. dr. Edmund Yik Man Chiang sa Hong Kong univerziteta nauke I tehnologije, čija je uža specijalnost složene analize u matematici, održao je seminar na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Dr. Chiang je prezentovao svoje istraživanje iz matematike pod nazivom: "Difference type Picard theorems and special functions". Predavanje je organizovala vanr. prof. dr. Lejla Miller Van Wierren, dugogodišnja saradnica dr. Chianga.

Predavanje je obuhvatilo pregled klasičnog Picardovog teorema za složene funkcije, diskretnu verziju Pikardovih teorema za meromorfne funkcije i novi pogled na određene klasične specijalne funkcije. Seminar se dotakao određenih formula od S. Ramanujan, čiji rad još uvijek matematičari studiraju i proučavaju.

Nedavni film "The Man Who Knew Infinity" govori o životu ovog fascinantnog indijskog matematičara koji je živio početkom 20. stoljeća i uz vrlo malo formalnog obrazovanja napravio je ogromna otkrića koja još uvijek mnogi nastoje razumjeti.

 

Top