Doc. dr Goran Šimić održao gostujuće predavanje na Univerzitetu Ruhr u Bochumu, Njemačka

Član akademskog osoblja Pravnog fakulteta Internacionalnog univerziteta u Sarajevu, doc. dr Goran Šimić je održao gostujuće predavanje na temu „Tranzicijska pravda u Bosni i Hercegovini: Bavljenje zloupotrebama ljudskih prava i društvenom rekonstrukcijom u u svjetlu masovnog nasilja“ na Pravnom fakultetu univerziteta Ruhr u Bochumu, Njemačka 23. maja 2016. godine.

Poziv profesoru Šimiću da održi gostujuće predavanje je stigao od prof. dr Sabine Swobode ispred Katedre za Krivično pravo i Međunarodno krivično pravo Pravnog fakulteta Univerziteta Ruhr, koja je ujedno bila i organizator ovog događaja.

Top