Delegacija organizacije Hak-İş posjetila IUS

Delegacija Konfederacije radničkih sindikata Hak-İş, predvođena predsjednikom Hak-İş-a gosp. Mahmutom Arslanom posjetila je Internacionalni Univerzitet u Sarajevu (IUS) 18. maja 2017. god. Tokom sastanka razgovarano je o mogućnostima saradnje između ove dvije institucije. Konfederacija u ovom trenutku daje podršku za obrazovanje 10.000 učenika, pa je jedna od tema razgovora bila mogućnost za podršku uspješnim studentima IUS-a. Takođe, na sastanku je bilo govora o rekonstrukciji Doma sindikata u sarajevu, čiji je finansijer Hak-İş, a projekat se sprovodi u saradnji sa Turskom agencijom za saradnju i koordinaciju (TIKA).

Konfederacija radničkih sindikata unija Hak-İş osnovana je 22. oktobra 1976. god. u Ankari, i ima u sastavu 22 unije sa preko 440,000 članova. Hak-İş je takođe aktivan u globalnim trgovačkim unijama, te ima saradnju sa Evropskom konfederacijom trgovačkih unija (ETUC) i Internacionalnim konfederacijom trgovačkih unija (ITUC). Konfederacija zastupa stav da je od esencijalnog značaja poštivanje ljudskog dostojanstva i prava, prava radnika, univerzalnih principa i vrijednosti, međunarodnih normi i standarda, ustava, te drugih prirodnih vrijednosti. Konfederacija posjećuje brojne regione uključujući i balkanske zemlje, kako bi se obezbijedili bolji uslovi života građana i učenika, sa fokusom na saradnju sa sindikatima. 

 

Top