Ciljevi održivog razvoja kroz prizmu arhitekture

SDG in IUS Curricula

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) primjenjuje Ciljeve održivog razvoja u svoje kurikulume već nekoliko godina. Predmeti koji se bave temama održivosti, kao što su ekologija, obnovivi izvori energije, mikro i makroekonomija, globalizacija i održivi razvoj, upravljanje resursima, upravljanje otpadom, jednakost spolova, itd., su postepeno uvođeni na većini studijskih programa na IUS-u.

Studijski program Arhitektura je bio jedan od prvih koji su počeli uvoditi teme Ciljeva održivog razvoja u svoje kurikulume.

U ljetnom semestru 2023. godine, ponuđen je predmet Building Systems II (ARCH211) sa posebnim naglaskom na održivost. Studenti su naučili kako da integrišu aktivne i pasivne energetske sisteme u dizajn nekoliko zdanja u svijetu. Nakon što su naučili o različitom prirodnom i vještačkom osvjetljenju, grijnim, rashladnim i ventilacionim sistemima, studenti su podijeljeni u timove koji su radili na dizajnu određenih projekata. Mogli su slobodno birati klimatsko područje za lokaciju svojih gradilišta. Lokacije su varirale od Mostara, Bosna i Hercegovina i Istanbula, Turska pa sve do Singapura i Sirije.   

Predmet je predavao dr. Tarek El-Akkad sa namjerom da oplemeni studijski program Arhitektura i njegove studente dodatnim znanjem, vrijednostima i vještinama, te podigne svijest među studentima o važnosti koncepta održivosti i njegove primjene u arhitekturi.

Pored profesionalnog znanja, ovaj predmet je također imao i dodatnu obrazovnu ulogu: usmjeriti i obrazovati studente za buduće djelovanje u društvu i svakodnevnom životu.

Dr. Tarek El-Akkad je poručio: „Primjena koncepta održivog razvoja u svakodnevnom životu je dugoročan i složen proces. Obrazovanje o održivom razvoju nije predmet koji se jednom odsluša, nego stalno učenje i podučavanje ljudi da žive i djeluju tako da doprinose održivom razvoju. Da bi se postigla održiva budućnost, potrebno je stalno jačati svijest o neophodnosti održivog razvoja, kao i potrebu za obrazovanjem budućih generacija o održivom razvoju“.

Share