Centar za balkanske studije (BSC) organizovao 8. sesiju okruglog stola na temu “Ekonomija i sigurnost: pranje novca na području Balkana”

U petak, 1. aprila 2016. godine, Centar za balkanske studije (BSC) koji djeluje na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu organizovao je 8. sesiju okruglog stola na temu „Ekonomija i sigurnost: pranje novca na području Balkana“. Na samom početku, Vanr. Prof. Dr. Ali Caksu ukratko je objasnio temu i predstavio predavača na sesiji Prof. Dr. Mesuta Idriza.

Prof. Dr. Mesut Idriz pripremio je i prezentovao svoje viđenje ovog problema na internacionalnom nivou, ali je fokus bio na području Balkana. Govorio je o tome da je ovaj globalni problem počeo s tzv. demokratizacijom država nakon 1970. godine, a posebno se osvrnuo i na nevladine organizacije koje se vežu za ovaj problem još od kraja 20. stoljeća. Prof. Dr. Mesut Idriz naglasio je i da je nemoguće dati preciznu definiciju „pranja novca“.

Nakon izlaganja Prof. Dr. Mesuta Idriza, prisutni su imali priliku postavljati pitanja i učestvovati u diskusiji na spomenutu temu.

Top