BSC Round Table on the New Government in the Federation of BiH
 

BSC održao okrugli stol o novoj vlasti u FBiH

U srijedu, 11. decembra 2015. godine,  Centar za balkanske studije (BSC) održao je 4. po redu sesiju Okruglog stola u prostoriji Senata Univerziteta. Na Okruglom stolu učesnici su raspravljali o različitim aspektima koji se odnose na vladajuću strukturu, uključujući i izglede za poboljšanje i uspjeh u određenim oblastima kao što su politička stabilnost i ekonomski razvoj, demografska situacija i kretanja u sektoru turizma. Tokom sesije, učesnici su aktivno diskutovali o izazovima i problemima, kao i mogućoj intervenciji OHR-a na postupke pojedinih političkih aktera koji ne sarađuju sa drugima u procesu upravljanja državom.

Top