Al Maram i IUS potpisali Memorandum o razumijevanju

U srijedu, 25. juna 2014. godine, svečano je potpisan Memoranudm o razumijevanju između Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) i kompanije za konsalting i edukaciju Al Maram iz Kraljevstva Jordan. Na ovaj način će biti omogućena kvalitetnija uzajmna saradnja na polju visokog obrazovanja, kulture i internacionalizacije.

Memorandum o razumijevanju su potpisali rektor IUS-a, prof. dr. Yücel Oğurlu i direktor kompanije Al Maram-a iz Jordana, dr. Saad Ali Albasheer. U njemu je taksativno navedeno da će obje institucije u periodu od 5 godina aktivno raditi na zajedničkim projektima, a pogotovo u oblastima kao što su naučno istraživanje, razmjena studenata, predavača, akademskog i administrativnog osoblja, kao i saradnja u oblasti izdavanja naučnih publikacija. ‘’Na ovaj način će IUS dobiti priliku da kao centar internacionalnog i visokoobrazovnog duha rada i djelovanja, postane i centar međunarodne razmjene kvalitetnog kadra’’ - kazao je  rektor Oğurlu.

Top