Adnan Škulj odbranio tezu u Bernu

Menadžer arhitektonske laboratorije na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS) provodi već neko vrijeme na Univerzitetu primijenjenih nauka u Bernu (Švicarska) na profesionalnoj edukaciji za CNC mašine i robotiku gdje ima priliku upoznati nove ljude u novoj okolini te s njima razmijeniti znanja i iskustva.

Kao što Adnan tvrdi, ovo je bila savršena šansa da se izbliza pogleda visoko napredna radna okolina i okolina za učenje, te da se uporedi u kojim aspektima je IUS kompetitivan na svjetskom nivou. IUS već ima solidnu podlogu i visoki potencijal da bude još više uvažen u ovom polju.

Tokom boravka u Švicarskoj, zemlji tačnosti i satova, Adnan je odbranio tezu u polju petoosovinskih CNC mašina i robotike, te tako dobio zvanje trenera pripravnika u drvnoj industriji i samim tim predstavio Internacionalni univerzitet u Sarajevu u najboljem svjetlu.

Također tvrdi da proširenje saradnje između ove dvije radu predane institucije je veoma izvjesno posredstvom projekata koje očekujemo u bližoj budućnosti.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) od svog osnivanja aktivno radi na profesionalnom usavršavanju svog osoblja radi povećanja efikasnosti i prenošenja najkvalitetnijeg znanja studenima IUS-a.

Top