5. SHETalks: Radionica za program koordinatore

U petak, 18. maja 2018. godine, na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu, održana je radionica pod nazivom: Implicit Gender Bias. Radionicu je održala doktorantica Psihologije Univerziteta u Beogradu, Alma Jeftić.
Koordinatorica SAGE projekta, dr. Jasminka Hasić Telalović pozdravila je sve prisutne i iskazala važnost ove radionice u svrhu poboljšanja kvalitete rada, kako u administrativnom polju, tako i u akademskom i studentskom. 

Radionici su prisustvovali: doc. dr. Ervin Kovačević, program koordinator Odsjeka engleskog jezika i književnosti (FASS), vanr. prof. dr. Aliye Fatma Mataraci, program koordinatorica Odsjeka društvenih i političkih nauka (FASS), vanr. prof. dr. Kenan Zekić, program koordinator Odsjeka vizualne umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija (FASS), vanr. prof. dr. Giovanni Misceo, program koordinator Odsjeka psihologije (FASS), doc. dr. Peter Plenta, program koordinator Odsjeka za međunarodne odnose i javnu upravu (FBA), doc. dr. Emin Tahirović, program koordinator Odsjeka za softverski inženjering (FENS), doc. dr. Joseph John Kaminski (FBA), viši asistent Endris Mekonnen Faris (FBA), doc. dr. Alma Hudović-Kljuno (FENS) i predstavnice HR službe, menadžerica Irma Mešić i stručna saradnica Naida Kurt. 

Prisutni su mogli spoznati šta znači pojam gender bias, kako ga prepoznati i kako obraćati više pažnje da se ne dešava. Alma Jeftić je u svojoj prezentaciji, navela primjere studija, kao i statističke podatke istraživanja na ovu temu. 

Na samom kraju radionice, doneseni su zaključci, koje će olakšati dalji rad i poboljšati kvalitet rada, posebno HR službe, potom program koordinatorima, kako da kroz obrazovni sistem i kurikulume uvedu pojam gendera, kao prevenciju protiv stvaranja biasa.

SHETalks je prilika da akademsko i administrativno osoblje razmijeni iskustva, diskutuje, razvija i dijeli nove ideje. Takođe, planirano je da se pozovu goste izvan IUS-a, koji bi svojim pričama i predavanjima otvorili nove perspektive o situacijama sa kojima se susrećemo u visokom obrazovanju. SHETalks je takođe korisna prilika za uspostavljanje bolje i jače veze između akademskog i administrativnog osoblja. 

Svi uposlenici IUS-a su pozvani da aktivno učestvuju u narednim sesijama.

Top