Predavanje prof. Dr. Kasima Tatića "Creativity and change Management"

Profesor dr Kasim Tatić u četvrtak, 31. maja 2018. održao je predavanje na temu "Creativity and change Management - Da li je kreativnost vještina ili dar?"...

Top