DR. ENA KAZIĆ PRISUSTVOVALA 10. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O RESTORATIVNOJ PRAVD

10. Međunarodna konferencija o restorativnoj pravdi pod nazivom "Proširenje restorativne imaginacije, restorativna pravda između realnosti i vizija u Evropi i šire” održana je od 14. do 16. juna 2018. godine u Tirani, Albanija....

Top