Balkanski studijski centar Internacionalnog univerziteta u Sarajevu analizirao ulogu i značaj Berlinskog procesa za BiH

U petak, 6 jula 2018 godine, Balkanski studijski centar Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) predstavio je publikaciju ,,Bosna i Hercegovina i Berlinski proces: Analiza stanja ključnih procesa u BiH pred Londonsku konferenciju 2018”....

Top