Centar za istraživanje i razvoj

Centar za istraživanje i razvoj moderni je univerzitetski centar na površini od preko 1300 kvadratnih metara. Centar posjeduje laboratorije koje su specijalizirane za sljedeća naučna područja: bioinžinjering, genetiku, hemiju, fiziku, mekatroniku, elektroniku, telekomunikacije i računarske nauke. Centar za istraživanje i razvoj na IUS-u ima za cilj da postane jedna od vodećih istraživačkih institucija u Bosni i Hercegovini.
Ovaj Centar ima sljedeće prioritete:

  • Uključivanje studenata iz sva tri studijska ciklusa u naučno-istraživački proces radi izrade dodiplomske, diplomske i doktorske teze. 
  • Vođenje profesionalnog naučno-istraživačkog rada i njegova primjena u industriji i drugim institucijama, kao i u ekonomskim projektima. 
  • Jačanje kontakata s ustanovama s kojim je Univerzitet potpisao protokole o saradnji. 
  • Uspostavljanje novih kontakata s drugim institucijama s ciljem da se unaprijedi implementacija naučno-istraživačkih projekata. 
  • Jedinstveni prostor za istraživačke radove za gore navedene naučne oblasti.

Website: https://research.ius.edu.ba

 

 

 

Top