Centar za balkanske studije

Centar za balkanske studije formiran je na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu u decembru 2014. godine. Rad Centra treba da doprinese stvaranju mirnog, pravednog i prosperitetnog regiona kroz razmjenu akademskog mišljenja, istraživački rad, te specijalizaciju u oblasti Balkanskih studija. Cilj ovog Centra je da se eliminira negativna percepcija regije, te pruži podrška u akademskoj interakciji mladih iz svih balkanskih zemalja. Ujedno, svojim djelovanjem Centar će promovirati razmjenu studenata između regionalnih univerziteta. Njegova je misija i organiziranje ljetnih kampova u različitim zemljama Balkana.

 

Website: https://bsc.ius.edu.ba

 

 

 

 

Top