Midterm Exam Schedule

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

Tutorials schedule is now available.

 

Primjena SDG-a u nastavnom planu i program IUS-a

Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals - SDG), takođe poznati kao Globalni ciljevi, univerzalni su poziv na akciju okončanja siromaštva, zaštite planete i osiguravanja da svi ljudi...
 

IUS kao uzor u online obrazovanju

Uvođenjem vanrednih mjera prouzrokovanih pandemijom COVID 19 virusa, IUS je bio prvi univerzitet koji je na svojih pet fakulteta (Fakultet prirodnih i tehničkih nauka (FENS), Fakultet menadžmenta i...
Ponedeljak, Nov 16,2020
 

Istraživanje o korona virusu kroz saradnju IUS-a u okviru SDSN-a

Dekanesa Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA), prof. dr. Emel Topçu, učestvovala je u partnerskom projektu Erasmus + za prekogranične interkulturalne i društvene poduzetnike sa partnerskim...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Produžen rok za upis studenata u prvu godinu integrisanog studijskog programa Turski jezik i knjizevnost

 

SDG tim formiran na IUS-u

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je integrisao društvenu odgovornost i održivi razvoj u svoje važne strateške planove i namjerava ga detaljno proširiti u strateškim planovima za...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

ELS CLASS LISTS FOR 2020-2021 ACADEMIC YEAR

ELS 2020-2021 SESSION 3 TEACHING HOURS

ELS CLASSROOM NUMBERS SESSION 1

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

FEDU,Methods of Course Delivery - Fall 2020

Top