Aktivnosti online predavanja u proljetnom semestru 2020

Izbijanje COVID-19 i sve potrebne nacionalne mjere poduzete za suzbijanje širenja virusa uzrokovale su znatne poremećaje u načinu pružanju obrazovanja, obuke, kao i mobilnosti za polaznike, profesore...
 

Testiranje za stipendije na IUS-u

U petak, 26. juna 2020., na IUS-u se održalo testiranje za stipendije. Zbog pandemije i restriktivnih mjera, prethodna tri testiranja održana su online. Obzirom da je veliki broj maturanata pokazao...
 

Zajednički Master program IUS-a i Katoličkog univerziteta u Lublinu, Poljska

IUS radi na realizaciji zajedničkog master programa iz oblasti Bioanalitičke tehnologije sa Katoličkim univerzitetom u Lublinu. Ovaj projekat je u potpunosti sponzoriran od strane Poljske nacionalne...
 

Dobitnica nagrade za najbolji logotip projekta MER

IUS s ponosom objavljuje da je pobjednica najboljeg logotipa MER projekta Merisa Ahmetspahić, studentica završne godine fakulteta Vizualne umjetnosti i dizajn vizualnih komunikacija (VACD)...
Srijeda, Jul 01,2020 to Četvrtak, Jul 30,2020

Konkurs za izbor Dekana Pravnog fakulteta

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Master Thesis Defense - Mr. Hamza Smajić

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Master Project Defense - Ms. Adla Rašidović

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Master Project Defense - Ms. Ema Nurković

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Master Project Defense - Ms. Sara Čorbo

 

Sporazum / Konvencija o omogućavanju sticanja dualnih diploma u oblasti MBA između IUS-a i Ludwigshafen University of Business and Society

IUS i Ludwigshafen University of Business and Society (HWG LU) uspostavili su zajedničku saradnju kojom se studentima obje strane potpisnice omogućava nastavak studiranja u ukupnom trajanju od dvije...

Spring 2020 Make-up Exam Schedule

Academic Calendar for 2020-2021

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

 

Tri IUS naučnice na međunarodnoj konferenciji COVID-19

Tri naučnice sa Internacionalnog univerziteta u Sarajevu , prof. dr. Emel Topcu (odsjek za Društvene i političke nauke), docent dr. Emine Yaman (dekanesa Edukacijskog fakulteta) i viša doc. Serap...
Top