It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

 

IUS: Prva visokoobrazovna institucija sa politikom rodne ravnopravnosti

Dana 4. jula 2019. godine u prostorijama Internacionalnog univerziteta u Sarajevu upriličeno je predstavljanje svih aktivnosti i rezultata trogodišnjeg EU projekta pod nazivom: Sistemske mjere za...
Utorak, Jul 23,2019 to Četvrtak, Jul 25,2019

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Take part in Quantum programming workshop at IUS, Sarajevo

 

Godišnja izložba studenata Arhitekture i VACD-a

Tradicionalna godišnja izložba studenata dva studijska programa, Arhitekture i Vizualnih umjetnosti i dizajna vizualnih komunikacija, otvorena je 21. june 2019. godine. Izložba će biti otvorena za...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Oğuzhana Özdemira

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Ayşenur Özcan

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Burcu Benzer

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Bengü Kalo

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Adise Delić

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Gülendam Demir

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana zavrsnog master rada Lejle Mustoo

International University of Sarajevo and Anadolu University Discussed New Forms of Cooperation
 

Internacionalni univerzitet u Sarajevu i Univerzitet Anadolu razgovarali o novim vidovima saradnje

Dana 19. juna 2019. godine, delegacija Univerziteta Anadolu (AU) koju je predvodio rektor prof. dr. Şafak Ertan Çomaklı, posjetila je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS). Predstavnici...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Konkurs za upis na treći ciklus studija 11.06.2019.

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Konkurs za upis na drugi ciklus studija 11.06.2019.

Top