Uspješna Erasmus+ saradnja s UFP-om iz Portugala

Univerzitet Fernando Pessoa (UFP) iz Porta (Portugal) jedan je od Erasmus+ partnera s kojim je Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) ostvario izuzetno uspješnu saradnju u protekle dvije godine...
 

Ambasadorica Republike Gane, H.E. Salma Frances Mancell-Egala posjetila IUS

U petak, 27. jula 2018. godine, Nj.E. Salma Frances Mancell-Egala, ambasadorica Republike Gane odgovorna za Bosnu i Hercegovinu posjetila je Internacionalni univerzitet u Sarajevu. Dobrodošlicu joj...
 

Uspjeh Erasmus+ razmjene iz oblasti arhitekture

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je u akademskoj 2017/18 godini povećao svoju internacionalnu prepoznatljivost i atraktivnost novim oblicima akademsko-istraživačke i studijske mobilnosti...
 

IUS i Yildiz tehnološki univerzitet dobili Mevlana istraživačku stipendiju

Čestitamo profesorima IUS-a za dobijanje podrške u vidu granta za svoj istraživački projekat od strane Ministarstva prosvjete u Turskoj. Dr. Muhidin Mulalić, dr. Nudžejma Obralić i dr. Almasa Mulalić...
 

Završena još jedna obuka za CNC operatera/programera

24. jula, 2018, u prostorijama IUS Laboratorije za arhitekturu upriličena sedamnaesta ceremonija dodjele certifikata za polaznike kursa za CNC operatera/programera, koji je organizovao IUS Life...
 

IUS STEM KAMP u punom zamahu!

IUS STEM CAMP je započeo 23. jula 2018. Učesnici su učestvovali u nastavnim predmetima od molekularne biologije, 3D štampanja i nauci podataka, a prisustvovali su i interdisciplinarnim predavanjima u...
 

Dodjela certifikata polaznicima ljetne škole engleskog jezika na IUS-u

U petak 20. Jula 2018., održana je ceremonija dodjele certifikata učenicima srednjih škola koji dolaze iz istanbulske općine Gaziosmanpaşa za završenu ljetnu školu engleskog jezika (ELS). U protekle...
 

Dvojna diploma IUS i ITU

Predsjednik naše Fondacije Hasan Topaloğlu, Predsjednik Upravnog odbora Prof. dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya, član Fondacije Şaban Erden, v.d. Dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka Prof. Dr...
 

4 godine aktivnog postojanja IRO-a

U protekle godine svog aktivnog postojanja , Ured za međunarodnu saradnju (IRO) Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) potpisao je veliki broj ugovora o saradnji širokog spektra oblasti sa...
 

Odbrana doktorske disertacije Hikmeta Karčića na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu

U petak, 13 jula 2018, dr. Hikmet Karčić odbranio je doktorsku disertaciju pod nazivom ,, Logori kao sredstvo etničko-religijskog čišćenja ne-srba u Bosni i Hercegovini”, na Internacionalnom...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana master teze: Selma Isić

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja na Pravnom fakultetu

Srijeda, Sep 26,2018 to Petak, Sep 28,2018
Top