It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

2017-2018 ACADEMIC YEAR - SESSION 1 CLASS LISTS

IUS Purchased Cinema 4D Software for VACD
 

IUS obezbijedio Cinema 4D softver za studente VACD-a

Internacionalni univerzitet u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini studentima nastoji poboljšati uslove studiranja. Jedan od tih primjera je i softver Cinema 4D Maxon koji je IUS obezbijedio za...
 

IUS studenti, naši najbolji ambasadori

Internacionalni univerzitet u Sarajevu, kao savremena obrazovna ustanova, integriran je u univerzitetsku zajednicu i jedan je od najboljih Univerziteta u Sarajevu. Nositelj je kvalitetnog i liderskog...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

ELS 2017-2018, 22 SEPTEMBER PLACEMENT TEST RESULTS

2017 Fall I Cycle Course Schedule

 

IUS u završnoj fazi pripreme Plana rodne ravnopravnosti

U ponedjeljak i utorak, 18.i 19. septembra 2017. godine, akademsko osoblje Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS) prisustvovalo je sastanku u okviru projekta Horizon2020 SAGE. Sastanak je...
 

PU „Kid IUS“ započela saradnju sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Na osnovu Javnog poziva od 8. juna 2017. godine Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo, Predškolska ustanova „Kid IUS“ se našla na listi poslodavaca koji su dobili učešće u Programu sufinansiranja...

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON THE PLACEMENT TEST!

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

17/18 ELS 18 September 2017 PROFICIENCY EXAM RESULTS

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

KONKURS za izbor u naučnonastavna zvanja

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Odbrana magistarskog rada: Mirel Hajder

 

Ismail Ćidić jedini predstavnik BiH na WARP samitu u Južnoj Koreji

Nevladina organizacija iz Južne Koreje "Heavenly Culture, World Peace and Restoration of Light" treću godinu organizuje Svjetski WARP samit o miru koji se ove godine održava od 17. do 19. septembra u...
Microcontrollers and Solidworks Courses Successfully Completed
 

Harun Muhić: Kurs Microcontrollers će mi pomoći u daljem obrazovanju

U petak, 15. septembra 2017. godine, održala se ceremonija dodjele certifikata uspješnim polaznicima kurseva Microcontrollers i Solidworks na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (IUS). Turska...

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

Konkurs za izbor dekana Fakulteta prirodnih i tehničkih nauka

Top