Cooperation with the International Balkan University of Skopje
 

Saradnja sa Internacionalnim Balkan univerzitetom iz Skoplja

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) uspostavio je Erasmus+ saradnju sa Internacionalnim Balkan univerzitetom (IBU) iz Skoplja (Makedonija), u decembru 2016. godine, u okviru kojeg je...
Top