It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

O D L U K U

The Academic Calendar has been updated.

Work visit of the delegation of the Ministry of Education, Science and Youth of Canton Sarajevo
 

Radna posjeta delegacije Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo

U četvrtak, 5. februara 2015. godine, Internacionalni univerzitetu u Sarajevu (IUS) posjetila je delegacija Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. Delegaciju je predvodio Sifet...
Meeting of FBA Representatives and stakeholders
 

Održan sastanak predstavnika FBA i stakeholdera

U srijedu, 4. februara 2015. godine u sali Senata Internacionalnog univerziteta u Sarajevu (IUS), održan je sastanak tima za evaluaciju Fakulteta menadžmenta i javne uprave (FBA) sa stakeholderima...
Ponedeljak, Mar 02,2015 to Petak, Jun 12,2015
Petak, May 15,2015 to Nedelja, May 17,2015

Important Announcement Regarding Makeup Exams

Top