III ciklus progama SMR

Da bi uspješno kompletirao III ciklus SMR programa, student treba položiti 3 obavezna predmeta (24 ECTS kredita). Da bi pristupio polozio kvalifikacioni isptiu nakon kojeg slijedi pristupno predavanje za evaluaciju podobnosti kandidata za izradu doktorske teze, student mora položiti ukupno 9 predmeta (60 ECTS kredtia). Kao što je prikazano u tabeli 7.

 

 

BiH genIUS '14 takmičenje

Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) je jedna od vodećih internacionalnih institucija za visoko obrazovanje u BiH koja provodi istraživanja iz različitih oblastiu sklopu sopstvenog...
Top