Iskustvo studenta IUS-a – IAESTE praksa u Poljskoj

Studenti Internacionalnog univerziteta u Sarajevu svake godine postižu velike uspjehe i u mnogim aspektima doprinose svom akademskom razvoju. Senad Alibegović, student treće godine na Fakultet...
Top