Studenti i profesori odali počast Srebreničkim žrtvama

Petnaest godina nakon najvećeg masovnog ubistva u Evropi poslije Drugog svjetskog rata, 775 žrtava zločina je našlo smiraj. Više od 30000 ljudi iz BiH i svijeta došlo je 11. jula 2010. godine da oda...
 

Dr. Tesser predstavila rad na konferenciji u Rumuniji

Dr. Lynn Tesser sa IUS-ovog Fakulteta za umjetnost i društvene nauke predstavila je rad pod nazivom : „ Etničke podjele ili evropska integracija? Uticaj kontradiktornog mirovnog projekta na Bosnu i...
Top